BEZPOŚREDNI WPŁYW NA WZROST ROŚLINY

Szarotka na przykład pokrywa się gęstym, srebmobiałym puszkiem. Na nizinach, gdzie promieniowanie jest o  wiele słabsze i o wiele mniejszy jest udział promieniowania nadfioleto­wego, wytwarzanie włosków zostaje ograniczone, a przy całkiem nieko­rzystnych warunkach świetlnych w ogóle włoski się nie tworzą. Bezpośredni wpływ wywiera światło na wzrost rośliny. Rośliny rosną ku światłu i reagują na nie z taką wrażliwością, że u niektórych gatunków kiełek, trzymany przez jeden dzień w ciemności, reaguje już na błysk świa­tła trwający dwie tysięczne sekundy. Po upływie około 20 minut rozpoczyna się reakcja i mniej więcej po godzinie osiąga swój punkt szczytowy. Wiel­kość wywołanego w ten sposób wygięcia zależy przy tym bezpośrednio od natężenia światła. Liście w normalnych warunkach zawsze ustawiają się prostopadle do kierunku padania promieni świetlnych (wyjątek stanowią liście roślin tropikalnych, które muszą się chronić przed nadmiernym promieniowa­niem).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)