Blok spółdzielczy czyli podzielona własność

Przypadek bloku spółdzielczego omawiany z perspektywy posiadania praw własności nieruchomości jest niezwykle ciekawy. Mamy tu do czynienia w podziałem w którym własność budynku nie jest powiązana z prawem własności gruntu na którym ów budynek jest posadowiony. Prawo własności działki należy bowiem do organizacji jaką jest Spółdzielnia mieszkaniowa. Może ona dowolnie rozporządzać terenem do niej należącym pod warunkami, że nie przekroczy to postanowień zawartych w statucie. Podobnie jest z opłacaniem podatku od posiadanych gruntów. To organizacja jaką jest spółdzielnia jest nimi obciążana. W bloku stojącym na jej gruncie znajduje się wiele lokali mieszkalnych. Wielu lokatorów wykupuje je przekształcając w mieszkania własnościowe. Oznacza to, że prawo własności do lokalu przechodzą w całości na osobę nabywcy. Mają oni prawo do dowolnego rozporządzania swoim majątkiem. Mogą je sprzedać, przekazać w spadku bądź wynająć osobie trzeciej. Nie mając jednocześnie żadnych praw do gruntu na którym wznosi się cały budynek.

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂