BUDOWLE PALOWE W PRZYRODZIE

Kiedy przed z górą 4000 lat ludzie z epoki neolitu, żyjący na ziemiach achodmoeuropejskich, osiedli u brzegów jezior Zurychskiego, Bodeńskiego, Neuchatel, Genewskiego, nad jeziorami i na torfowiskach Niziny ‚adańskiej i na wielu innych podmokłych terenach, pojawił się problem udowania siedzib mieszkalnych w miejscach bagnistych i okresowo zalewanych wodami. W jaki sposób ówcześni ludzie rozwiązali ten pro­blem. wyjaśniają stare rysunki naskalne oraz późniejsze relacje rzymskie­go historyka Herodota: konstruowali po prostu budowle na palach.Kiedy w 1854 r. woda w jeziorach szwajcarskich opadła wyjątkowo nisko, wyłoniły się na powierzchnię dobrze jeszcze zachowane pale daw­nych kultur, co skłoniło naukowców badających okresy wczesnohisto- ryczne do intensywnych poszukiwań dalszych śladów życia ludzi, którzy zbudowali te osady palowe. Aby stworzyć sobie pogląd na dawne wsie nadbrzeżne, profesor H. Reinerth spróbował zrekonstruować takie osady w Uhldingen nad Jeziorem Bodeńskim .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)