Budynki zabytkowe, nieruchomości pod specjalnym nadzorem

Centra dużych miast zazwyczaj mają piękną i malowniczą starówkę pełną urokliwych kamieniczek. Niemniej jednak w mniejszych miasteczkach, a nawet wsiach znaleźć można budynki i budowle uznane za zabytki. Znajdują się one pod opieką lokalnego Konserwatora zabytków. Jest to urzędnik administracji publicznej, czyli taki który działa na mocy ustaleń prawnych nadających mu pewne uprawnienia. W skład jego kompetencji wchodzi między innymi kontrolowanie, czy właściciele nieruchomości we właściwy sposób dbają i zabezpieczają obiekty zabytkowe będące ich własnością. Nie mają oni bowiem wtedy pełnych praw mimo, że legalnie nabyli prawa własności tejże nieruchomości. W momencie zakupu byli jednak świadomi faktu iż państwo Polskie będzie trzymało nadzór nad zachowaniem tychże nieruchomości w stanie zgodnym z oryginalnym. Właściciel jest zobowiązany poinformować Urzędnika ochrony zabytków o każdym planowanym remoncie. W przeciwnym wypadku lub kiedy przeprowadzony remont będzie w znaczącym stopniu zmieniał charakter budynku zostanie na osobę zlecającą remont nałożona kara. Zazwyczaj są to wysokie kary finansowe połączone z nakazem przywrócenia budynku do stanu pierwotnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)