Kategoria: Ewolucja i rośliny

WIELKIE MARNOTRAWSTWO

Farmer w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dostarcza dziś średnio 40 ludziom pożywienia i włókien naturalnych. Natomiast chłop chiński, uprawiąjący ryż, pracuje z mozołem od świtu do nocy, zapewnia­jąc w rezultacie tylko sobie samemu minimum egzystencji. Jakaż ogromna różnica w efektywności

RABUNKOWA GOSPODARKA

Oczywiście są to dwie skrajności. Amerykanin uprawia rabunkową gospodarkę energią, Chińczyk—swoją siłą roboczą. Rzecz jasna, rabunkowa gospodarka energią zapewnia przyjemniejsze życie. Pytanie tylko, na jak długo jeszcze? Za życia kilku następnych generacji surowce energety­czne, jakimi dysponujemy, zostaną do końca wyeksploatowane.

BRAK SUROWCÓW

Kiedy gospodyni domowa o wadze 60 kg jedzie na zakupy samochodem ważącym ponad tonę i zużywającym 10-15 1 najwyższej jakości paliwa napędowego na 100 km, aby potem wrócić do domu z dwiema lub trzema torbami produktów żywnościowych, to nie można

OSIĄGNIĘTE GRANICE

Po nich następują obywatele Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Belgowie i Duńczycy (5,9 tony) oraz obywatele Republiki Federalnej Niemiec, Holendrzy i Australijczycy (5,4 tony). Natomiast etiopski koczownik mógłby swój roczny ekwiwalent energii mierzony w węglu wynieść na plecach w niepozornym, 32-kilo- gramowym

SPOSÓB MYŚLENIA

Przestawienie dotychczasowego sposobu myślenia będzie z pewnością rzeczą trudną, miejmy jednak nadzieję, że jest w ogóle możliwe. Jeśli nie zdołamy tego dokonać w najbliższym czasie, to znaczy w ciągu najbliższych pięciu czy dziesięciu lat, nasi „niewolnicy energetyczni” ze swymi odpadami,

BRAK ENERGII I SUROWCÓW

Pod koniec naszego tysiąclecia nie będzie już papieru naturalnego. Jego miejsce zajmie papier z tworzywa sztucznego. Jednakże surowiec do tego tworzywa sztucznego, ropa naftowa, zostanie również w całości zużyty przez następne generacje. Jeszcze przed rokiem 2000 wyczerpaniu ulegną także zasoby

W WIELU KRAJACH

Prawie we wszys­tkich krajach świata, także w Stanach Zjednoczonych, żyje więcej szczu­rów niż ludzi. Śmieci i odpady – to ich eliksir życia, i dopóki się ze śmieciami i odpadami nie uporamy, dopóty nie usuniemy szczurów i nie zapobiegniemy nowym epidemiom.Daleko

DANE Z POMIARÓW

Dane z ostatnich pomiarów są szokujące: spaliny i pyły wypuszczane w ciągu roku w powietrze nad Republiką Federalną Niemiec w przeliczeniu na jednego mieszkańca ważą więcej niż przypadające w tym samym czasie na niego odpadki z gospodarstwa domowego. Składniki tego

PROCES ŻYCIA

Od prawie 40 000 lat żyje na Ziemi Homo sapiens, człowiek rozumnj i myślący. Mniej więcej od 5000 lat żyje on w warunkach wysokich kul­tur i umie budować miasta. Rozwój przemysłu sięga nie dalej niż dwa stulecia wstecz, i od

SUROWCE I ENERGIA

Również one przetwa­rzały surowce i energię, nawet na daleko większą skalę, niż to kiedykol­wiek czynił lub czynić będzie człowiek. Jednakże taki dylemat nie za­istniał. Dlaczego? Czy jeśli chcemy przeżyć, możemy i musimy się uczyć od zwierząt i roślin? Uważam, że