Geodezyjne wyznaczanie granic nieruchomościami

Geodezja zgodnie z jej encyklopedyczną definicją zajmuje się określaniem kształtu i wielkości Ziemi, a także określa położenie punktów na jej powierzchni. Przez to zaliczana jest zarówno do nauk o Ziemi jak i nauk technicznych. Wynikiem prac geodetów są różnego rodzaju opracowania graficzne jak na przykład mapy, ale także tekstowe dokumenty urzędowe o charakterze prawnym. Przy podziale nieruchomości gruntowej, np. działki na mniejsze niezbędna jest wizyta tego specjalisty który arbitralnie i bezstronnie wskaże punkty będące nowymi granicami. Również w wypadku sporów sąsiedzkich o granice działki, obecność geodety i dokonane przez niego pomiary stają się rozstrzygające. W przypadku gdy jedna ze stron się z nimi nie zgadza sąd bierze pod uwagę pomiary dokonane przez tego specjalistę. Do podstawowych narzędzi pracy przez długie lata były zaliczane tachymetr, niwelator oraz tyczka geodezyjna. W obecnych czasach, dzięki rozwojowi techniki, większość geodetów posługuje się urządzeniami łączącymi się z satelitami systemu GPS, który pozwala bez większego wysiłku wyznaczyć poszukiwane punkty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)