Hektar, ar i akr jako alternatywne miary powierzchni gruntu

Wszystkie powierzchnie zgodnie z przyjętym w naszym kraju systemem pomiarowym powinno podawać się w metrach kwadratowych. Niemniej jednak, zarówno w mowie potocznej jak i pismach urzędowych, dla ułatwienia stosuje się wiele innych jednostek. Najczęściej stosowaną jest hektar oznaczany skrótem „ha”. Będzie to również jednostka bazowa do której będę odnosił inne pisywane przeze mnie miary gruntowe. Z definicji jeden hektar oznacza pole powierzchni kwadratu o boku 100 metrów. Jego nazwa pochodzi od przedrostka „hekto-” oznaczającego sto oraz jednostki pola powierzchni jakim jest Ar. Logicznym wydaje się teraz opowiedzenie o arze – a więc wyznacza on powierzchnię kwadrata o boku 10 metrów. Z tego wynika że 1ar=0,01ha. Podobny z nazwy, lecz różniący się opisywaną powierzchnią jest Akr. Jednostka ta używana jest w krajach anglosaskich. Początkowo jego definicja głosiła, że jest to powierzchnia jaką można zaorać w ciągu jednego dnia pługiem ciągniętym przez woły. Obecnie stał się bardziej znormalizowany i w przybliżeniu wynosi 1akr=0,405ha.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)