KORZYSTNE DLA ŚRODOWISKA

Zeszłoroczne liście zachowują się w taki sposób, jak gdyby wiedziały o tej konieczności: zaczynają przepuszczać potrzebne roślinom do życia promienie świetlne (zwłaszcza w tym zakresie widma, w którym są one tak ważne dla budowy nowej substancji z pomocą chlo­rofilu), a swoją największą transparencję osiągają właśnie w czasie roz­poczynającego się kiełkowania, od marca do kwietnia. Zrzucone liście są więc możliwie najbardziej korzystnym dla środowiska śmieciem. Do­piero gdy spełnią swą ostatnią funkcję, ochronę kiełków przed utratą wilgoci, ulegają ostatecznemu rozkładowi przez bakterie glebowe, dla których są pożywieniem. W rezultacie powstaje żyzna próchnica. Wspa­nialej nie można by wykorzystać odpadów! Rośliny są w ogóle genialnymi użytkownikami odpadów, nie tylko odpadów przez siebie wyprodukowanych. Bakterie w bardzo krótkim czasie przetwarzają bez reszty odpady zwierzęce, ekskrementy i padlinę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)