Księgi wieczyste – podstawowe informacje

Księgi wieczyste jest to rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala on wiarygodnie ustalić komu i jakie prawa przysługują jeśli chodzi o nieruchomość która nas interesuje. Wiele krajów ma w swoim systemie prawnym przewidziane istnienie ksiąg wieczystych, chociaż szczegółowe przepisy mogą się od siebie różnić. Niemniej jednak co do zasady jest to znany i sprawdzony system. W Polsce zasady dotyczące zakładanie, prowadzenia i ewidencji ksiąg wieczystych zawarte są w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001roku. Wszelkie postępowania, które dotyczą spraw związanych z Księgami wieczystymi regulowane są artykułami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Istnieją cztery najważniejsze zasady dotyczące instytucji księgi wieczystej. Są to jawność formalna, domniemanie zgodności ze stanem prawnym, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oraz pierwszeństwo praw wpisanych. Jeśli chodzi o miejsce uzyskania informacji zawartych w księgach i dotyczących interesującej nas nieruchomości to powinniśmy się udać do Sądu rejonowego pod który podlega dana nieruchomość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)