Licytacja komornicza jako możliwość nabycia własności nieruchomości

Licytacja jest rodzajem publicznej sprzedaży w której nabywcą zostaje oferent deklarujący najwyższą kwotę za przedmiot sprzedaży. W licytacji mogą brać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prawne. Licytacja zawsze odbywa się „w górę” co oznacza, że kwota oferowana musi być wyższa od kwoty podanej przez osobę, która w danej chwili złożyła najwyższą ofertę. Mechanizm ten wykorzystuje się podczas przeprowadzania aukcji lub licytacji. Jedną z takich form jest właśnie licytacja komornicza. Przedmiotem opisywanej licytacji mogą być zarówno nieruchomości w postaci gruntów, budynków i budowli, jak i przedmioty ruchome. Oferowane przedmioty zajęte zostały przez urzędnika państwowego noszącego tytuł Komornika, na poczet spłaty długów posiadanych przez osobę będącą podmiotem zajęcia. Zajęcie mienia komornika odbywa się zawsze i wyłącznie z postanowień sądu w postaci prawomocnego wyroku. Wszystkie zyski z licytacji przeznaczane są na spłatę długów oraz wierzytelności osoby (bądź instytucji) objętej postanowieniem sądu.

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂