MAŁE TWORY NATURY

Jest to niemal wysokość lotów nowoczesnych samolotów odrzutowych. Te małe twory są tak drobniutkie i lekkie, że nawet przy zupełnym braku ruchów po­wietrza opadałyby z takiej wysokości przez 66 godzin (ziarna pyłku brzo­zy), zanim osiadłyby na ziemi. Dla porównania skrzydlak klonu, dzia­łający jak wiropłat, co opisano w poprzednim rozdziale, osiadłby na ziemi po prawie dwóch godzinach, gdyby spadał z wysokości 6000 m. O   skoczku spadochronowym, który otworzyłby spadochron na wyso­kości 6 km nad ziemią, musielibyśmy właściwie powiedzieć, że runął w dół, gdyż wylądowałby na ziemi już po 20 minutach. Zdolność ziaren pyłku do unoszenia się w powietrzu jest więc niezwy­kle wielka. Za to są te obiekty latające mikroskopijnie małe. Ziarno pył­ku jodły ma średnicę około 0,15 mm, a kasztanowca zwyczajnego i wię­kszości wierzb mierzy jedynie dziesiątą część tej wielkości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)