NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Nasza działalność musi za sobą pociągnąć zakłócenie równowagi atmo­sferycznej. Czyjego skutki będą miały decydujące znaczenie dla przyszłego rozwoju klimatu i życia na naszej planecie? W wyniku z roku na rok rosną­cego zapotrzebowania na energię jesteśmy do dziś zdani na ten w wysokim stopniu wątpliwy eksperyment, w przeciwieństwie bowiem do roślin nie potrafimy jeszcze bezpośrednio wykorzystać światła słonecznego na więk­szą skalę. Wykorzystanie taniego źródła energii, światła słonecznego, niekonie­cznie musi być związane z kosztownymi projektami i urządzeniami bada­wczymi, jak na przykład ogromne piece słoneczne, nad którymi pracuje się aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Świadczy o tym bardzo niedawne odkrycie chemiczne. Dotychczas wiele nie ulegających rozkładowi two­rzyw sztucznych gromadzono na hałdach śmieci lub spalano w specjalnych urządzeniach, przy czym wydzielały one silnie trujące gazy. Rozkładu ich „za darmo”, szybko i bez jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska może dokonać światło słoneczne, jeśli już przy ich produkcji doda się odpowie­dnie substancje czynne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)