Nieruchomość wspólna a prawo własności

Nieruchomością wspólną nazywamy grunt, a także te części budynków i urządzenia, nie służą jedynie do użytku osoby będącej właścicielem lokalu. Do tej kategorii zaliczane są między innymi fundamenty, ściany nośne, dach, klatki schodowe, kominy, piony wodnokanalizacyjne, szyby wind wraz z windami, zbiorcze anteny telewizyjne, instalacja gazowa, instalacja domofonowa, czy system centralnego ogrzewania. Nieruchomość wspólna ustalana jest w momencie ustalania odrębnej własności lokali. Do tego rodzaju nieruchomości będą należeć części budynku, które w momencie ustanawiania odrębnej własności, na podstawie umowy sprzedaży, nie zostaną wliczone do łącznej sumy powierzchni użytkowej całości zbioru samodzielnych lokali w budynku. Konsekwencją tego będzie fakt że staną się współwłasnością wszystkich właścicieli lokali w danym budynku. Własność nieruchomości wspólnej ma charakter przymusowy i każdy z właścicieli lokalu włada nieruchomością wspólną w częściach ułamkowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)