ODPOWIEDNIA PODPORA

Zadanie jest trojakiego rodzaju: najpierw roślina musi poszukać odpo­wiedniej podpory, potem musi się jej mocno uchwycić, a wreszcie zatro­szczyć się o to, aby utworzone w ten sposób połączenie nie uległo przerwa­niu wskutek mechanicznych naprężeń, spowodowanych wiatrem lub ruchami rośliny podpierającej. Podobnie jak samo zadanie, tak i rozwią­zanie jest trzystopniowe. Najpierw, aby w ogóle znaleźć punkt oparcia, roślina systematycznie przeszukuje całe otoczenie. To zadanie wykonuje swego rodzaju wąs czepny, który na początku rośnie pionowo w górę, potem jednak zgina się, przybiera pozycję poziomą i zaczyna wykonywać okrężne ruchy, podobnie jak wskazówka zegara . U przedstawionej na fotografii Benincasa hispida z rodziny dyniowatych ten szukający podpory wąs osiąga długość tylko 15 cm. W strefie tropikalnej jednak żyją rośliny z obracającymi się pędami czepnymi długości 1 do 2 m. Z godziny na go­dzinę zmienia taka „macka” swoje położenie, penetrując przy tym talerzo- watą powierzchnię średnicy 2-4 m – w poszukiwaniu punktu oparcia. Kiedy znajdzie odpowiednią podporę, przechodzi w ciągu paru sekund do następnej czynności: zaczyna ją oplatać.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)