ODRZUCONE PRZEKONANIE

To przekonanie powinniśmy odrzucić, jeżeli chcemy pojąć, w jaki sposób możemy prze­trwać. Nasi inżynierowie będą w przyszłości musieli więcej pracować nad ewolucją niz „ad konstrukcją. Będą więc na każdym kroku musieli mieć na uwadze w jakim stopniu ich artefakty są przystosowane do śro­dowiska naturalnego. Nie znaczy to, że konstrukcja – specyficzna dla człowieka droga postępu – powinna być doszczętnie wykorzeniona. Bę­dzie jednak wymagała uwzględnienia dwóch ograniczeń wynikających z podstawowych założeń ewolucji: może postępować naprzód tylko w cią­głym sprzężeniu zwrotnym ze środowiskiem i przede wszystkim nie mo­że przekroczyć szybkości przystosowania się środowiska naturalnego, a zwłaszcza człowieka. Czytając  powinniśmy, jak uczy Darwin, przestać wierzyć w to, że rośliny są nie przystosowanymi do środowiska produktami przy­padku i że tylko dlatego egzystują; iż się jakoś wyjątkowo z nim uporały. Błędne jest przekonanie, że ewolucja i przystosowanie nie dają się z sobą pogodzić. Ewolucja wytwarza formy przystosowane, i to – jak krok po kroku pokażę w tej książce – najlepiej przystosowane. Dlatego rośliny są lepszymi inżynierami.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)