Podatek od nieruchomości

Według polskiego prawodawstwa podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym. Oznacza to, że za jego naliczanie i pobieranie odpowiedzialne są samorządy gminne. Szczegóły regulujące to postępowanie zawarte są w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Przedmiotem opodatkowania w tym przypadku jest, jak sama nazwa wskazuje, posiadana nieruchomość. Podatkiem tym objęte są trzy grupy nieruchomości, a są to grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przewidziany jest też cały szereg wyjątków, ale nie będę tu wymieniał wszystkich, ani tym bardziej ich opisywał. Osoby zainteresowane z łatwością mogą same znaleźć w Internecie przepisy szczegółowe i zaspokoić swoją ciekawość. Dodam, że płatnikami podatków gruntowych mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym takie które nie posiadają osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania w przypadku gruntów stanowi jej powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych, a w przypadku budynków i budowli podstawą jest powierzchnia użytkowa, wyrażona w tych samych jednostkach co w przypadku gruntów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)