PODMOKŁY GRUNT

Fakt, że drewniane pale, na których wznosiły się te wsie, przetrwały pod wodą przez cztery tysiąclecia, świadczy o trwałości tego rodzaju bu­downictwa. Ale oprócz tej trwałości podbudowa palowa posiada na te­renach bagnistych i zagrożonych powodzią dwie inne zalety: z jednej strony zapewnia swobodną cyrkulację powietrza pod właściwą chatą i zapobiega w ten sposób na długi czas gniciu i butwieniu wzniesionej części budowli, a z drugiej – uniesienie chaty wysoko ponad podmokły grunt lub powierzchnię wody czyni ją bezpieczną nawet w czasie powo­dzi. Tego typu konstrukcja okazała się bardzo celowa i jest jeszcze dzi­siaj dość rozpowszechniona na bagnistych i zagrożonych powodzią ob­szarach strefy tropikalnej. Korzysta z niej jednak i nowoczesna technika, na przykład przy budowaniu wież wiertniczych, które poszukiwacze ropy naftowej ustawili na płytkich pobrzeżach Morza Karaibskiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)