POKOJOWI STRZELCY

Chcę tutaj bliżej naświetlić tylko trzy spośród wielu, bez wyjątku bar­dzo wymyślnych roślinnych technik strzelania. Jednym z najbardziej in­teresujących sposobów, ponieważ bardzo dobrze daje się porównać z na­szą wiatrówką, jest rozprzestrzenianie zarodników przez zarodnie, zwa­ne puszkami, niektórych mchów, np. torfowca (Sphagnum). Prawie doj­rzałe puszki, wielkości mniej więcej dwu główek od szpilki, są okrągłe i wydęte. W ostatnim etapie dojrzewania silnie wysychają i kurczą się do mniej więcej jednej czwartej poprzedniej wielkości. Tracą przy tym pierwotny kulisty kształt i stają się prawdziwymi miniaturowymi lufa­mi karabinowymi. Górna część rureczki zamknięta jest odskakującym później wieczkiem. Ponieważ zamknięte w kurczącej się puszce powie­trze nie może z niej ujść, ciśnienie jego wzrasta do 0,4 MPa, czyli wię­cej niż dwukrotnie przewyższa ciśnienie w oponie samochodu osobo­wego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)