POSŁUŻENIE SIĘ SKALAMI

Po­służenie się jednakowymi skalami poziomą i pionową mijałoby się tu jednak z celem, mapa taka wydawałaby się prawie zupełnie płaska: jeżeli np. wysokość kontynentów wy­nosi ok. 4 km, licząc od poziomu dna oceanu, a ich rozciągłość pozioma jest około 1000 razy większa, to po zmniejszeniu wysokości kon­tynentu do 1 mm, musiałby on rozciągnąć się na metrowej mapie. Dodajmy jeszcze, że rys. można traktować jako zdjęcie mapy plastycz­nej, wykonane przy oświetleniu jej pod ma­łym kątem z prawej strony.Powierzchnię Ziemi dzielimy więc na częśc kontynentalną i położoną około 4 km niżej część oceaniczną . Rysunek ten obra­zuje, jaki procent powierzchni Ziemi (oś po­zioma) leży na danej wysokości lub głęboko­ści (oś pionowa). Rysunek ten można także traktować jako średni profil wysokościowy Ziemi.

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)