POWIERZCHNIA ZIEMI

Gdyby strona ta miała być poświęcona kształtowaniu powierzchni Ziemi przez czyn­niki zewnętrzne, to omówienie jej rzeźby za­częlibyśmy od struktur najmniejszych, takich jak koryto strumienia, polodowcowe jeziorko zamieniające się powoli w torfowisko czy prze­sypywany wiatrem piasek na plaży. Byłyby to modele procesów znacznie potężniejszych, które przebiegają w wielkich rzekach, tworzą pokłady węgla czy kształtują pustynie. Na­leży tu podkreślić, że znaczne obszary Polski zawdzięczają swoją obecną rzeźbę przede wszystkim czynnikom zewnętrznym. Lodowce ostatnich zlodowaceń naniosły tu kilkudziesię­ciometrową warstwę okruchów skał, żwirów czy piasków często pochodzących z odległej Skandynawii. Jednocześnie wyżłobiły rynny, misy ii innego kształtu wgłębienia pod wiele jezior Pomorza lub Mazur.

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)