PRAKTYCZNY SPOSÓB PRZYRODY

Przyroda stosuje ten praktyczny sposób budowy od wielu milionów lat. Korzenie podporowe zapewniają pandanom  i namorzy- nom, rosnącym na bagnach i nad brzegiem morza, te same korzyści co bardzo do nich w gruncie rzeczy podobne podpory budowli palowych. Pod względem technicznym są one jednak bardziej wyrafinowanej kon­strukcji niż sztuczne twory człowieka. Człowiek bowiem musi swoje pale mozolnie wbijać w ziemię, nato­miast korzenie namorzynów osadzają się i zakotwiczają w ziemi same. Nasiona namorzynów, które podczas odpływu upadłyby na mulisty grunt lub do płytkiej wody, zostałyby niechybnie uniesione przez najbliższy przypływ, nie zdołałyby bowiem znaleźć w ziemi punktu oparcia. Toteż z namorzynów spadają nie nasiona, lecz w pełni wykształcone siewki, mające postać palików długości od 60 do 100 cm i znaczny już ciężar.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)