Przekazanie nieruchomości gruntowej w formie darowizny

Wiadomym jest, że niemal każda forma darowizny obłożona jest podatkiem. Jest to chociażby podatek od wzbogacenia. Są jednak wyjątki od tej reguły. Dotyczy to rozliczeń rodzinnych pomiędzy spadkobiercami osoby zmarłej. Nawet jeżeli Zmarły przed śmiercią przekazał prawa do nieruchomości gruntowych jednemu z dzieci, pozostałe mają prawo dochodzić swoich praw części z nich. Przyjmijmy że osoba będąca właścicielem gruntów chce bezkonfliktowo przekazać część posiadanych nieruchomości. Należy to zrobić za pośrednictwem aktu notarialnego, co będzie skutkowało założeniem lub zmianą w księgach wieczystych dotyczących rzeczonych gruntów. Jeżeli przekazanie nastąpiło w bliskiej rodzinie, na przykład wśród rodzeństwa, a oni zobowiążą się na piśmie, że w ciągu najbliższych pięciu lat będą użytkownikami tej nieruchomości oraz że w tym okresie nie przekażą do niej nikomu praw, zwolnieni będą z konieczności wnoszenia podatku do Urzędu Skarbowego. Jeśli natomiast w rzeczonym okresie nie dotrzymają umowy urząd ma prawo naliczyć zaległy podatek wraz z odsetkami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)