PRZEZ RZEKI I MORZA

Równie daleko wstecz jak historia ludzkiej żeglugi sięga jednak histo­ria zatopionych statków. Miliardowe skarby zaginęły ze statkami bez­powrotnie w głębinach morskich. Od stuleci i tysiącleci całe floty niknęły w toniach oceanów, a i dziś jeszcze nie ma tygodnia, ba, nawet jednego dnia, w którym by nie tonęły w oceanie statki i skarby. Statystyki wiel­kich międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych dowodzą, że w normalnych, pokojowych czasach rokrocznie przepada 300 000-500 000 ton rejestrowych statków o wyporności ponad 500 ton rejestrowych. Do tego dochodzą jednostki morskie o mniejszej wyporności.Także rośliny uprawiają żeglugę po strumieniach, rzekach, morzach i oceanach. Ale jakie przedsięwzięły środki bezpieczeństwa! Ich łodzie są praktycznie niezatapialne, mogą przetrwać zderzenia z wszelkimi przedmiotami dryfującymi, oprzeć się skałom i przybojom.W gruncie rzeczy rośliny opanowały wszystkie znane i człowiekowi techniki pływania: zasadę łodzi, a więc ciała pływającego pustego we­wnątrz i otwartego ku górze; zasadę pontonu – ciała pustego wewnątrz całkowicie zamkniętego  zasadę tratwy – ciała utrzymującego się na wodzie nie dzięki temu, że stanowi wielką, pustą wewnątrz bryłę, lecz dzięki temu, że zbudowane jest z materiału lżejszego od wody, przy czym może ono być zbudowane w’całości z tworzywa piankowego, za­wierającego wiele maleńkich pęcherzyków.

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)