PRZYRODA I KONSTRUKCJE

Przyroda zawsze tworzyła swoje konstrukcje zużywając tak mało ma­teriałów, jak to tylko było możliwe, już przed dwustu milionami lat i jesz­cze wcześniej, kiedy to o jakimkolwiek niedostatku surowców absolut­nie nie mogło być mowy. Drzewa ze swymi konarami, gałęziami i gałąz­kami stanowią filigranową konstrukcję, która przy minimalnych nakła­dach materiałowych zajmuje wielkie przestrzenie. Wydaje się to nam całkiem naturalne, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie istnieją masywne korony drzew. Dla przyrody taka krańcowa oszczędność jest po prostu rzeczą zwyczajną i oczywistą. Hasło brzmi: konstrukcja szkieletowa. Najbardziej rzuca się ona w oczy u potężnych starych figowców (Ficus rumphii), bliskich krewnych tak popularnego w naszych mieszkaniach fikusa (Ficus elastica). Gałęzie tych olbrzymich drzew często rosną do środka korony, natrafiają na siebie, przeplatają się i zrastają z sobą. W rezultacie powstaje szkielet z krat o szerokich okach, zapewniający drzewu niezwykłą wytrzymałość, dzięki czemu może ono udźwignąć ciężką koronę (ryc. 20). Także wyrośnięte okazy naszego fikusa wytwarzają podobne kraty podporowe. W tym przy­padku jednak nie gałęzie, lecz wielka ilość przerastających się korzeni po­wietrznych współdziała w budowie szkieletu.

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)