PRZYRODA I PROCESY

Międzynarodowe pismo „The Plain Truth”, zajmujące się proble­mami życia, poinformowało w artykule pt. Praktyczna ochrona środowiska o   tym, w jaki sposób małe miasteczko Santee na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych rozwiązało problem ścieków. Ścieki – surowiec ważny dla życia brzmi jeden z tytułów rozdziałów w tej rozprawie. Wła­dze miasteczka, jak czytamy – w porę zorientowały się, że należy cał­kowicie usunąć odpady poprzez ich przetworzenie i ponowne zużycie. Oto co czytamy w tym piśmie: „Całkowite przetworzenie ścieków, czy to w wyniku naturalnych pro­cesów gnilnych w ziemi, czy też wskutek procesów technologicznych, przynosi w rezultacie zawsze czystą wodę, a nadto substancje odżywcze, przyspieszające rozwój roślin. Przyroda zwykle w procesach biologicz­nych spożytkowuje zawarte w ściekach obce substancje i dostarcza je znów glebie. W Santee, by wydzielić z wody pływające i unoszące się w niej substancje, zastosowano metody technologiczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)