SOSNOWE DRZEWOSTANY

Drzewostany sosnowe zajmują dziś 80% powierzchni KPN i rosną tam, gdzie nie powinny. Sprowadzono też do puszczy gatunki egzotyczne. Czerwony dąb amerykański, akacja, sosna Banksa, sosna smołowa tworzą znaczne skupiska. Szczególnie żałośnie wygląda sosna Banksa sadzona na wydmach z uporem godnym lepszej sprawy. Te mizerne, powykręcane na wszystkie strony drzewka znakomicie się jednak rozmnażają. Brakowało natomiast w kniei gatunków krajowych, np. cisa. Za mało mamy też modrzewi drzew liściastych.Na mocy reformy administracyjnej z 1975 roku Kampinoski Park Narodowy znalazł się w stołecznym województwie warszaw­skim. 18 lipca tegoż roku zapadła decyzja o wykupie własności prywatnej na terenie KPN, która spowodowała przełom w dziejach parku. Z chwilą jej ogłoszenia 12 500 hektarów gruntów rolnych znalazło się w strefie rezerwatowej. Do 1985 roku KPN przejmie tę ziemię z rąk prywatnych, to znaczy przywróci ją puszczy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)