SUROWCE I ENERGIA

Również one przetwa­rzały surowce i energię, nawet na daleko większą skalę, niż to kiedykol­wiek czynił lub czynić będzie człowiek. Jednakże taki dylemat nie za­istniał. Dlaczego? Czy jeśli chcemy przeżyć, możemy i musimy się uczyć od zwierząt i roślin? Uważam, że możemy. I pokażę to na przykładzie roślin w tej książce. Nie chciałbym tu poprzestać na stwierdzeniu, że rośliny oględniej korzystają ze środowiska niż człowiek i dlatego nie grozi im nigdy kry­zys. Moja książka ma wyjaśnić, jakie są tego przyczyny, a to ujawni, gdzie człowiek jako konstruktor popełnił i nadal popełnia najpoważniej­sze w swoich skutkach błędy. Mam też zamiar pokazać, po czym po­znać konstrukcję dobrą, to znaczy taką, która czyni zadość jedynemu godnemu dziś dla mnie uznania kryterium: czy sprawdzi się na przy­szłość z ekologicznego punktu widzenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)