Tamy i zapory wodne

Budownictwo to nie tylko konstrukcje wznoszone na twardym podłożu. Ten jakże szeroki temat mieści w sobie konstrukcje takie jak tamy i zapory wodne. Są to rodzaje budowli hydrotechnicznych zbudowanych w nurcie rzeki bądź innego cieku wodnego. Różnią się one celami i zadaniami do jakich zostały stworzone. Zapora jest usytuowana zawsze w poprzek rzeki i ma za zadanie spiętrzyć jej wody. Często wewnątrz zapór montowane są turbiny które wykorzystując pęd spadającej wody wytwarzają prąd elektryczny. Jest to bardzo ekologiczny sposób uzyskiwania energii, gdyż w jego trakcie nie powstają żadne zanieczyszczenia, czy produkty jak np. w wyniku spalania. Ponadto Zapory są wykorzystywane jako część systemu ochrony przeciwpowodziowej, jako rezerwuar wody, a także do celów rekreacyjnych i turystycznych. W przeciwieństwie do zapór tamy mogą być usytuowane zarówno prostopadle jak i równolegle do przebiegu linii brzegowej rzeki. Mają one na celu wytworzenie i utrwalanie nowego brzegu. Są więc wykorzystywane w procesie regulacji rzek, ale również chronią brzegi przed erozją.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)