TECHNICY LOTÓW

Aby temu zapo­biec, technicy lotów kosmicznych opracowali niezwykle skomplikowane elektroniczne systemy samonaprowadzające, które nieustannie śledzą kierunek promieniowania słonecznego i za pomocą silników sterujących ustawiają baterię słoneczną zawsze w takiej pozycji, aby padało na nią moż­liwie jak najwięcej światła. Droga od czystej techniki pomiarowej (doko­nania pomiaru kierunku promieniowania) poprzez prawidłowe, rachunko­we przetworzenie otrzymanych danych do precyzyjnie wykonanego stero­wania wymaga bardzo skomplikowanych technicznych rozwiązań. Toteż elektroniczno-mechaniczna konstrukcja, która to wszystko potrafi, jest odpowiednio kosztowna, i to nie tylko w eksploatacji, ale i w nakładach na jej wyprodukowanie. Pod względem rozmiarów nie można tego urzą­dzenia — odbiornika rejestrującego wartości pomiarowe, urządzenia obliczeniowego i silników sterujących – uznać za bardzo małe, nawet przy wykonaniu w skali mikro.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)