UCZYNIĆ ŚWIATŁO UŻYTECZNYM

Najpotężniejszym i jednocześnie najmniej przez człowieka wykorzy­stanym źródłem energii jest światło. Oczywiście prawie cała kiedykolwiek przez człowieka zużyta energia – z wyjątkiem energii jądrowej – to po­średnio energia świetlna. Elektrownie wodne wykorzystują prąd wód spływających do doliny. Nie mogłyby one pracować bez uwarunkowa­nego parowaniem krążenia wody w atmosferze. Parowanie i deszcz są jednak skutkiem nagrzania atmosfery, a ono z kolei zależy od promie­niowania słonecznego. Elektrownie cieplne pracują na węglu, ropie, ga­zie, a więc substancjach organicznych, które zostały w ciągu milionów lat wytworzone przez rośliny przy udziale energii słonecznej. Benzyna samochodowa i samolotowa, olej do napędu silników wysokoprężnych, nafta, gaz ziemny i inne paliwa są tego samego pochodzenia. Środki żyw­nościowe, dzięki którym dzień w dzień dostarczamy energii naszemu organizmowi (często w większych ilościach niż to wskazane), pochodzą koniec końców też wszystkie od roślin, ponieważ zwierzęta, które spoży­wamy, ze swej strony żywią się pokarmem roślinnym lub innymi zwie­rzętami roślinożernymi. A rośliny tworzą swoją substancję z bezpośred­nim udziałem energii świetlnej. Bez tego pierwotnego wykorzystania światła życie byłoby w ogóle niemożliwe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)