W LOTNEJ POSTACI

Urządzenia spalające zamieniają tylko śmieci stałe na nieczystości w po­staci lotnej, oczyszczalnie ścieków nadają tylko stałą postać płynnym nieczystościom. Korzenie zła tkwią o wiele głębiej. Jeśli przed wytworze­niem jakiegokolwiek przedmiotu z góry dokładnie się nie zastanowimy nad tym, jak się go pewnego dnia w bezpieczny sposób będziemy mogli pozbyć (i to nie w sensie „gdzie go odłożymy”, lecz w sensie ,jak go uni­cestwimy”), żaden nawet najbardziej kosztowny program ochrony śro­dowiska nie będzie mógł przynieść definitywnego rozwiązania kryzy­su odpadowego w skali światowej. Jak jednostronne jest nasze myśle­nie produkcyjne, jak całkowicie nie uświadamiamy sobie konieczności równowagi między produkcją i rozkładem, o tym wyraźnie świadczy fakt, że w naszym języku do dziś dnia nie istnieje żadne, choćby tylko w przybliżeniu trafne określenie przeciwstawne „produkcji”, oznaczają­ce przetworzenie wyprodukowanych przedmiotów na materiał wyjścio­wy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)