W WIELU KRAJACH

Prawie we wszys­tkich krajach świata, także w Stanach Zjednoczonych, żyje więcej szczu­rów niż ludzi. Śmieci i odpady – to ich eliksir życia, i dopóki się ze śmieciami i odpadami nie uporamy, dopóty nie usuniemy szczurów i nie zapobiegniemy nowym epidemiom.Daleko bardziej niebezpieczne od śmieci, które dają się wysypywać na hałdy, są wszechobecne śmieci „niewidzialne”: pyły, spaliny, ścieki.One nie stanowią niebezpieczeństwa, z którym należy się liczyć na przy­szłość, są plagą dnia dzisiejszego. Zamieniają rzeki, jeziora i morza w bio­logicznie martwe kloaki, zatruwają pola i pastwiska, zanieczyszczają atmosferę. W centrum Tokio już teraz stoją automaty z czystym powie­trzem do wdychania. Po wrzuceniu monety dostarczają one tlenu płucom współczesnego mieszkańca tej metropolii światowej, kiedy zasłabnie i poczuje się źle wskutek wdychania tlenków siarki, ołowiu i węgla. Czy dla naszych dzieci takie au tomaty będą powszednim urządzeniem na ca­łym świecie?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)