W WYNIKU DZIAŁANIA ISTOT ŻYWYCH

Ogólnie biorąc, bilans węgla jest więc wyrównywany w wyniku działania wszystkich istot żywych. W ciągu milionów lat powstała niewielka nadwyżka węgla w postaci złóż torfu, węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Od końca ubiegłego stulecia czło­wiek systematycznie spala te zasoby. Obliczono, że w okresie 1890-1960 powracało do atmosfery w wyniku przemysłowych procesów spalania przeciętnie w ciągu roku 1200 milionów ton węgla. W ciągu tych 70 lat stanowiło to więcej niż 13 procent ogólnej zawartości węgla w atmosferze. W 1960 r. ilość węgla wypuszczanego przez przemysł do atmosfery wy­niosła już 3120 milionów ton i odtąd gwałtownie się powiększała, a w przy­szłości będzie się jeszcze bardziej powiększać. Uczeni Revelle i Suess tak o tym mówią:„Ludzkość przystąpiła więc do eksperymentu geofizykalnego na naj­większą skalę, do eksperymentu, który nie mógłby mieć miejsca w prze­szłości i nie będzie również w przyszłości mógł być powtórzony. W ciągu kilku stuleci odprowadzimy do atmosfery i do oceanów węgiel gromadzony w warstwach osadowych przez miliony lat”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)