WSPANIAŁE WŁAŚCIWOŚCI

„Te wspaniałe właści­wości lotu wprawiły nas w zachwyt” – napisał później w swoich pamię­tnikach. Nasienie liany Zanonia macrocarpa jest szybowcem bez ogona. Toteż i Etrich zbudował w latach 1904-1909 wiernie odpowiadający pierwo­wzorowi szybowiec składający się z samych tylko skrzydeł (ryc. 41). Pierw­szy aparat (1904) miał skrzydła o rozpiętości 6 m i mógł unieść ładunek użyteczny 25 kg (ryc. 42). Drugi, większy, o rozpiętości 10 m, latał rów­nież bez człowieka, choć unosił ciężar 70 kg. Przelatywał w locie śliz­gowym odległość do 300 m. W 1906 r. przeprowadził Igo Etrich na ta­kim samym modelu lot z człowiekiem, a w 1909 r. wyposażył ten mo­del w silnik o mocy 40 KM. Przy aparatach składających się z samych tylko skrzydeł, latających z człowiekiem i wyposażonych w silnik, naj­więcej trudności sprawiało dokładne wyważenie środka ciężkości, co z uwagi na stateczność lotu musiało być wykonane z wielką precyzją.

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)