Z WIELKĄ PRECYZJĄ

My, ludzie, zużywamy żelazo i stal, szkło, beton, azbestocement, papier, tekturę, poliester, włókno szklane, druty i kable, drewno, piasek i żwir,twarde tworzywa piankowe, metale lekkie, w końcu do precyzyjnych mikrostruktur szafiry, a roślina ma do dyspozycji wyłącznie materiał w postaci komórek. Tylko za pomocą tego materiału rozwiązuje wszystkie problemy techniczne i ekologiczne – często tak bardzo podobne do pro­blemów, jakie przed nami stoją tak samo dobrze jak my, albo nawet jeszcze lepiej. Młode komórki najróżniejszych tkanek roślinnych są do siebie podobne jak dwie krople wody. Dopiero podczas dalszego rozwoju ulegają różni­cowaniu. Zmieniają się i zmieniają, dopóki całkowicie nie dopasują się do łunkcji, którą mają pełnić. Przy tym różne pojedyncze komórki współ­pracują z sobą w sposób optymalny. Podział pracy i kooperacja, które się w ludzkim myśleniu niestety zbyt często wykluczają, są tutaj w sen­sie możliwie jak najlepszego przystosowania do środowiska, w którym przypadło żyć doprowadzone do perfekcjiByć może właśnie brak zróżnicowanych materiałów zmusza rośliny do racjonalnego gospodarowania tym, którym dysponuje, do przetwa­rzania go aż do osiągnięcia najlepszego rozwiązania i do nieustannego podtrzymywania niezbędnego sprzężenia zwrotnego w stosunku do śro­dowiska.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)