Zarządca nieruchomości człowiek z licencją na zarządzanie

Zarządcą nieruchomości może zostać każda osoba fizyczna, która posiada licencję zarządcy nieruchomości nadaną mu w trybie i na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoba tak musi prowadzić własną działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami, na własny koszt i ryzyko. Osoba na tym stanowisku musi analizować, gromadzić i monitorować czynniki od których zależy prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością będącą pod jego opieką. Na tej podstawie musi on podejmować decyzje co do bieżących i przyszłych działań. Powinien je prowadzić w taki sposób, aby uzyskać jak najlepszy efekt ekonomiczny przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. W ustawie zapisane są również powinności które powinien spełniać zarządca. Należą do nich między innymi stosowanie przepisów prawa i standardów zawodowych, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, wykonywanie czynności zarządczych ze szczególną starannością, kierować się zasadą ochrony interesów osób na rzecz których świadczy się zarząd. Ponadto każdy zarządca powinien stale podnosić swoje kwalifikacje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Dawid i witam Cię na moim blogu. Wpisy, które będę tu dodawał, bezpośrednio będą odnosiły się do tematu mieszkań. Serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)